Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Płatne są tylko konta premium, lub ich przedłużenie. Osoby kóre otrzymały konta premium gratis, przez pierwszy rok nie ponoszą żadnych opłat. Opcja przedłużenia konta Premium jest dobrowolna, brak wpłaty po upływie okresu ważności konta premium powoduje przejście na konto darmowe.

Twój materiał staje się dostępny w serwisie do kupna. Powiązany jest z określoną licencją. Informacja o nim trafia do wydawców, którzy wyrazili zainteresowanie tego typu materiałami. Gdy ktoś zechce kupić licencję na daną treść, otrzymasz o tym powiadomienie zgodnie z ustawieniami parametrów komunikatów, jakie ustawiłeś w systemie.
Może się zdarzyć że Wydawca będzie zainteresowany licencją na dany materiał, na innych zasadach niż wstępnie określiliście. Serwis pressunite daje wam możliwość negocjowania warunków sprzedaży treści, możesz zgodzić się na nowe warunku, odrzucić je lub zaproponować swoje.
Aby móc zawrzeć umowę licencyjną musicie mieć podane wszelkie niezbędne dane. Dane te pobierane są do generowanych umów przez system. W każdym czasie macie możliwość edycji danych, wystarczy się zalogować i wybrać z menu stronę edycja danych.
Aby dodać swoją propozycję na materiał, należy najpierw stworzyć licencję, z ustalonymi warunkami sprzedaży lub skorzystać z licencji standardowej dostępnej w systemie. Kolejno należy wcisnąć przycisk pomysł na materiał, opisać jak najbardziej dokładnie swoją propozycję. Należy sparametryzować jak najbardziej dokładnie swój pomysł oraz wybrać odpowiednią licencję. Dzięki temu pomysł trafi do zainteresowanych wydawców, łatwiejsze będzie też jego wyszukanie w serwisie. Na liście moich pomysłów, możecie wycofać daną ofertę opracowania materiałów, macie też informacje o jej statusie i zgłoszeniach.
Każdy autor może sprawdzić jak są wykorzystywane materiały dodane przez niego. Służą do tego trzy funkcje robota monitorującego. Wystarczy że wciśniesz na liście dodanych materiałów przez ciebie przycisk robot monitorujący oraz wybierzesz jedną z trzech funkcji.
To zależy od warunków opisanych w licencji, jeśli była to licencja na wyłączność, powinieneś zaprzestać sprzedawania danego materiału. Jeśli nie, możesz sprzedawać dalej dany materiał.
Pozostaje ci wybranie najlepszej oferty. Komunikat o wybraniu danej oferty dostanie wydawca.
Aby dodać ofertę na sprzedaż zdjęcia w serwisie, warto najpierw stworzyć licencję, z ustalonymi warunkami sprzedaży, jeśli tego nie zrobisz możesz skorzystać licencji systemowej. Jeśli masz już licencję, stworzyłeś ją, możesz z niej skorzystać.
Sprzedawać można na dwa sposoby, poprzez zamieszczenie zdjęcia w serwisie, lub zamieszczenie przycisku presstransfer na twojej stronie internetowej, np. bezpośrednio pod zdjęciem. Jeśli wybrałeś dodanie przez serwis pressunite, wciskasz dodaj materiał, wybierasz dodaj zdjęcie. Dodawanie zdjęć przebiega w sześciu krokach. Należy opisać jak najbardziej dokładnie sprzedawane zdjęcie oraz wybrać odpowiednią licencję. Dzięki temu zdjęcie trafi do zainteresowanych wydawców, łatwiejsze będzie też jego wyszukanie w serwisie.
Jeśli chcesz zamieścić sam przycisk presstransfer na swojej stronie, wystarczy że przy danej licencji wciśniesz pobierz kod udostępniania, ustalisz cenę zdjęcia i wkleisz na swoje stronie pod zdjęciem dany kod.
Aby dodać ofertę na sprzedaż tekstu w serwisie, warto najpierw stworzyć licencję, z ustalonymi warunkami sprzedaży, jeśli tego nie zrobisz możesz skorzystać licencji systemowej. Jeśli masz już licencję, stworzyłeś ją, możesz z niej skorzystać.
Sprzedawać można na dwa sposoby, poprzez zamieszczenie tekstu w serwisie, lub zamieszczenie przycisku presstransfer na twojej stronie internetowej, np. bezpośrednio pod tekstem. Jeśli wybrałeś dodanie przez serwis pressunite, wciskasz dodaj treść. Dodawanie tekstów przebiega w sześciu krokach. Należy opisać jak najbardziej dokładnie sprzedawany tekst oraz wybrać odpowiednią licencję. Dzięki temu tekst trafi do zainteresowanych wydawców, łatwiejsze będzie też jego wyszukanie w serwisie.
Jeśli chcesz zamieścić sam przycisk presstransfer na swojej stronie, wystarczy że przy danej licencji wciśniesz pobierz kod udostępniania, ustalisz cenę tekstu i wkleisz na swoje stronie pod filmem dany kod.
Aby dodać ofertę na sprzedaż filmu w serwisie, warto najpierw stworzyć licencję, z ustalonymi warunkami sprzedaży, jeśli tego nie zrobisz możesz skorzystać licencji systemowej. Jeśli masz już licencję, stworzyłeś ją, możesz z niej skorzystać.
Sprzedawać można na dwa sposoby, poprzez zamieszczenie filmu w serwisie, lub zamieszczenie przycisku presstransfer na twojej stronie internetowej, np. bezpośrednio pod filmem. Jeśli wybrałeś dodanie przez serwis preesunite, wciskasz dodaj film. Dodawanie filmów przebiega w sześciu krokach. Należy opisać jak najbardziej dokładnie sprzedawany film oraz wybrać odpowiednią licencję. Dzięki temu film trafi do zainteresowanych wydawców, łatwiejsze będzie też jego wyszukanie w serwisie. Jeśli chcesz zamieścić sam przycisk presstransfer na swojej stronie, wystarczy że przy danej licencji wciśniesz pobierz kod udostępniania, ustalisz cenę film i wkleisz na swoje stronie pod filmem dany kod.
Z chwilą gdy wydawca kupi daną treść, dostaniesz o tym wiadomość. Wydawca otrzymuje licencję. Licencja jest ważna, dopiero po opłaceniu jej. Wydawca aby móc korzystać z danej treści musi najpierw dokonać płatności na konto wskazane w licencji, dopiero wtedy legalnie może korzystać z materiału. Wydawca po opłaceniu przy transferach licencji włącza potwierdzenie płatności. Informacje o tym dostaje Autor, który po zaksięgowaniu środków na koncie, także potwierdza otrzymanie środków.
To znaczy że Wydawcy nie są zainteresowani twoją propozycją. Spróbój dokładnie ją opisać, zmienić warunki umowy, lepiej określić przy dodawaniu. Zamieszczanie propozycji jest bezpłatne, dlatego możesz ją złożyć ponownie.
Gdy dostaniesz taki komunikat, po twojej stronie pozostaje wywiązanie się z zamówienia, zgodnie z ustalonymi warunkami w licencji. Należy pamiętać że umowa licencyjna zobowiązuje cię do wykonania zadania dla zamawiającego.
Zdarza się że potencjalny nabywca będzie zainteresowany kupnem treści ale na innych warunkach licencyjnych. Ma wtedy prawo skorzystać z negocjacji. Obok przycisku akceptuję licencję znajduje się przycisk negocjuj. Po jego wciśnięciu umowa licencyjna staje się możliwa do edycji. Można nanosić zmiany. Po naniesieniu zmian, należy ponownie wcisną akceptuj. Informacje o zmianach trafiają do drugiej strony, która może teraz zaakceptować zmiany lub odrzucić.
Pressunite to platforma umożliwiająca handel materiałami objętymi ochroną przez prawo autorskie. Czyli treściami, zdjęciami i plikami wideo. Aby skorzystać z funkcjonalności serwisu Pressunite należy się zarejestrować. Rejestracji możemy dokonać jako AUTOR lub WYDAWCA, w zależności od tego czy chcemy zamieszczać treści w serwisie na sprzedaż, wtedy wybieramy konto AUTOR, czy też kupować materiały tworzone i oferowane przez autorów, wtedy wybieramy konto WYDAWCY.
W serwisie Pressunite mamy możliwość dodania trzech typów licencji w zależności od potrzeb.
Dla konta AUTORA
- Umowa licencyjna niewyłączna (materiały)
- Umowa o stworzenie utworu i udzielenie licencji niewyłącznej (oferty)
- Umowa stałej współpracy w zakresie wymiany utworów i wzajemnego udzielania licencji niewyłącznej (oferty)
Na czym polega łączenie materiału z licencją? Po co to robię? Chcąc sprzedawać/udostępniać licencję na dany materiał początkowo musisz ustalić warunki na jakich chcesz to robić. Jakie prawa chcesz przekazać a jakie nie. Jeśli nie wiesz jak skonfigurować licencję zawsze możesz skorzystać z licencji systemowych, już skonfigurowanych w serwisie.
Pamiętaj, aby dodać licencję musisz mieć wypełnione wszystkie pola w Ustawieniach Konta. Dane te wykorzystywane są przy generowaniu licencji. Nie będzie można zawrzeć licencji, bez wypełnienia wszystkich pól, takie są wymogi Polskiego prawa, aby licencja była zawarta zgodnie z prawem.
Gdy masz już uzupełnione konto, możesz dodać teraz materiał do serwisu lub skorzystać z kodu udostępnienia dostępnego w zakładce "Moje Licencje". Przy dodawaniu materiału wybierasz którą licencję użyć, możesz skorzystać z własnej licencji lub też licencji systemowej, wszystko zależy od twoich potrzeb, czyli jak chcesz udostępnić dany materiał.
Korzystając z kodu udostępnienia, pobierasz kod Presstransfera, połączony z daną licencją. Gdy go umieścisz na stronie, pod danym materiałem, każdy kto kliknie w link PressTransfer przeniesie się na stronę pressunie gdzie będzie mógł nabyć dany materiał zgodnie z wybraną licencją i ustaloną ceną.